erkendvochtspecialist.nl

Ga naar de inhoud

Het Keurmerk
   Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist
Reglement voor acceptatie van het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist

 
 
Artikel 1. Voornemen Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist
 
Stichting Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist heeft het volgende voornemen.
 
Het beoordelen en verstrekken van een Kwaliteitskeurmerk aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in
 
vochtwering vochtbestrijding vochtspecialisme.
 
Het bevorderen van de bescherming van de klanten.
 
Het bevorderen van de vakbekwaamheid en de kwaliteit van de bedrijven.
 
Het bevorderen van service en klantgerichtheid en helder taalgebruik door de vochtspecialist.

Het bevorderen van de naamsbekendheid van de Vochtspecialist bij mogelijk nieuwe klanten.
 
Het optreden als inspirator, als platform en als nieuws, en informatiecentrum.
 
 
Artikel 2. Acceptatie eisen
 
Het bedrijf dat in aanmerking wil komen voor het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist, dient zich te houden aan de volgende punten.
 
Vochtwering vochtbestrijding/specialisme behoort tot de hoofdaciviteit van het bedrijf.
 
Het bedrijf heeft minimaal 5 jaar ervaring in de vochtbestrijding.
 
Het bedrijf kan continuïteit waarborgen.
 
Het bedrijf is financieel gezond.
 
Het bedrijf werkt met eigen gekwalificeerd personeel. Dit personeel heeft minimaal 2 jaar ervaring in dit vakgebied.
 
Het bedrijf werkt met professionele apparatuur.
 
Het bedrijf werkt met professionele materialen.

Het bedrijf is bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. (MVO)
 
Het bedrijf streeft naar optimale dienstverlening.

Heeft een duidelijke website.

Heeft een duidelijk vestigings adres. (geen post adressen etc.)

Het bedrijf maakt raportage voor tijdens en bij oplevering werkzaamheden (wet Wkb 01-06-2022)
 
Het bedrijf gaat serieus met feedback van klanten om.
 
Het bedrijf kan aantonen dat 95% van de klanten tevreden is met de geleverde diensten.
 
Het bedrijf heeft een klantgerichte claimbehandeling.

Het bedrijf heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 
Het bedrijf heeft een nette uitstraling.
 
 
Artikel 3. Reglement
 
Dit reglement regelt de acceptatievoorwaarden ter verkrijging van het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist, alsmede de rechten en plichten die aan het bezit van het Kwaliteitskeurmerk zijn verbonden.
 
 
Artikel 4. De voordelen van het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist voor bedrijven
 
Nieuwe klanten zien het bedrijf eerder als professioneel bedrijf doordat zij het Kwaliteitskeurmerk logo van de Stichting Erkend Vochtspecialist dragen.
 
Nieuwe klanten kunnen uw bedrijf eerder vinden bij hun zoektocht naar een goede Vochtspecialist, omdat u het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist draagt. (grotere kans dat u meer opdrachten krijgt)
 
Het bedrijf kan door informatie van de Stichting Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist verbeteringen doorvoeren met betrekking tot kwaliteit en service.
 
 
Artikel 5. Aanvraagformulier acceptatie Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist
 
Een bedrijf dat in aanmerking komt voor het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist, dient een aanvraagformulier in te vullen en de benodigde aanvullende gegevens te verstrekken.
 
Het bedrijf moet het volledig ingevulde aanvraagformulier indienen bij de Stichting Erkend Vochtspecialist.
 
 
Artikel 6. Beoordeling door Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist
 
De beoordelingscommissie controleert of de bedrijfsdocumentatie volledig is, de vragenlijst volledig is of de aankomende Keurmerkhouder aan alle eisen voldoet, onderzoekt op locatie en oordeelt over het verstrekken van het Kwaliteits Keurmerk Erkend Vochtspecialist binnen 3 weken nadat alle benodigde informatie is aangeboden.
 
 
Artikel 7. Uitslag beoordeling voor het Kwaliteitskeurmerk
 
Als de toetsing negatief uitvalt voor het ontvangen van het Kwaliteitskeurmerk, dan kan het bedrijf een hertoetsing aanvragen. Voor een herbtoetsing krijgt de (potentioneel) keurmerkhouder een periode van maximaal zes maanden, vanaf datum van besluit. Als de aanvrager niet voor elkaar krijgt om een positief resultaat te behalen, dan krijgt hij het Kwaliteitskeurmerk niet. In die situatie geldt dat een (aankomend) Kwaliteitskeurmerkhouder pas na 6 maanden het Kwaliteitskeurmerk opnieuw kan aanvragen. De procedure wordt dan hervat met. Als de beoordeling positief is, dan wordt het Kwaliteitskeurmerk na het ondertekenen van de overeenkomst verstrekt.
 
 
Artikel 8. Beoordeling van bestaande Kwaliteitskeurmerkhouders
 
Jaarlijks controleert de beoordelingscommissie alle Kwaliteitskeurmerkhouders op de van tevoren vastgestelde punten. Als de toetsing voor het behouden van het Kwaliteitskeurmerk negatief is, dan kan het bedrijf een hertoetsing aanvragen. Voor de hertoetsing krijgt de (aankomend) Kwaliteitskeurmerkhouder een periode van maximaal 3 maanden, vanaf datum besluit. Een Kwaliteitskeurmerk houder mag het Kwaliteitskeurmerk behouden tot de afronding van de hertoetsing. Als hij de hertoetsing niet doorkomt, dan verliest hij het Kwaliteitskeurmerk. In die situatie geldt dat een Kwaliteitskeurmerkhouder pas na 6 maanden het Kwaliteitskeurmerk opnieuw kan aanvragen.
 
 
Artikel 9. Financiele bijdrage van het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist
 
De financiele bijdrage voor het Kwaliteitskeurmerk Erkend Vochtspecialist worden op jaarbasis met vermelding van BTW in rekening gebracht. De factuur hiervoor dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien het bedrag niet tijdig betaald wordt, dan kan er een boete van 10% van het factuur bedrag in rekening worden gebracht.
 
 
Artikel 10. Beeindiging van het Kwaliteitskeurmerk
 
Het Kwaliteitskeurmerk kan schriftelijk worden beeindigen na afloop van het eerste jaar. Hiervoor geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.
 
 
Artikel 11. Het Kwaliteitskeurmerk ontnemen
 
Het Kwaliteitskeurmerk van het bedrijf kan ontnomen worden indien het bedrijf niet meer voldoet aan de eisen zoals beschreven in artikel 3 of de onderneming niet voldoet aan de financiele verplichtingen.
   KwaliteitsStichting Erkend Vochtspecialist, vochtwering
   Keurmerk
   Erkend
   Vochtspecialist


   Stichting Erkend Vochtspecialist                                                                             
   Molierelaan 14 (geen bezoekadres)
   5629 PG Eindhoven
   040-2984160
   KvK  Eindhoven: 77024699Copyright Erkend Vochtspecialist 2014-2024
Vragen voor de Erkend Vochtspecialist
Terug naar de inhoud